مدیر عامل شرکت بهدانه خوراک نام آوران

مهندس رامین کلاهدوز

کارشناس علوم دام وطیور

تلفن تماس : ۰۹۱۳۳۱۵۰۶۶۸

***

مدیرتولید شرکت بهدانه خوراک نام آوران

مهندس امیر سعید کبیری

کارشناس علوم دام وطیور

تلفن تماس : ۰۹۱۳۳۱۸۸۱۲۵

             مدیر فنی (R&D)  شرکت بهدانه خوراک نام آوران

                                          دکتر حمیدرضا کریمی

                            دکتری تخصصی  (phD) تغذیه دام و طیور

                                تلفن تماس : 09139256723

مدیر فروش دفتر اصفهان

مهندس سید ایمان روضاتی

کارشناس تغذیه دام

تلفن تماس : ۰۹۱۳۱۲۹۱۷۱۵

***

کارشناس فروش دفتر اصفهان

مهندس فرهاد پرورش

کارشناس تغذیه دام

تلفن تماس : ۰۹۱۳۹۲۵۶۷۲۴