مدیر عامل شرکت بهدانه خوراک نام آوران

مهندس رامین کلاهدوز

کارشناس علوم دام وطیور

تلفن تماس : ۰۹۱۳۳۱۵۰۶۶۸

***

مدیرتولید شرکت بهدانه خوراک نام آوران

مهندس امیر سعید کبیری

کارشناس علوم دام وطیور

تلفن تماس : ۰۹۱۳۳۱۸۸۱۲۵

مدیرفنی و R&D شرکت بهدانه خوراک نام آوران

دکتر حمید رضا کریمی سعید آبادی

دکتری تخصصی تغذیه علوم دام وطیور

تلفن تماس : 09139256723

مدیر فروش دفتر اصفهان

مهندس سید ایمان روضاتی

کارشناس تغذیه دام  و طیور

تلفن تماس : ۰۹۱۳۱۲۹۱۷۱۵

***

کارشناس فروش دفتر اصفهان

مهندس فرهاد پرورش

کارشناس تغذیه دام و طیور

تلفن تماس : ۰۹۱۳۹۲۵۶۷۲۴