تنظیم خوراک مصرفی مرغ های بومی تخمگذار (تغذیه مرحله ای)

در تغذیه مرغ های بومی، برای دستیابی به راندمان تولید بهینه، باید تغذیه مرغ ها متناسب با نیاز غذایی آنها باشد. نیازهای غذایی مرغ ها تحت تاثیر وزن بدن، میزان تولید و خصوصیات مواد مغذی جیره قرار دارد. با توجه به این عوامل، میتوان مقدار مواد .

مغذی مصرفی را بر اساس میزان نیاز پرنده تنظیم و کنترل نمود. تغذیه مرحله ای یکی از روش های مناسب برای تنظیم مصرف خوراک بر اساس نیاز مرغ ها می باشد. در روش تغذیه مرحله ای، با افزایش سن و یا کاهش میزان تولید تخم مرغ، از طریق کاهش تخصیص میزان خوراک مصرفی روزانه، میزان مواد مغذی دریافتی مرغ ها از جمله پروتئین و اسیدهای آمینه کاهش مییابد. تغذیه مرغ های بومی باعث افزایش هزینه خوراک مصرفی شده که اعمال برنامه محدودیت غذایی باعث کنترل میزان خوراک مصرفی و سایر مواد مغذی شده و به دلیل کنترل وزن نیمچه ها و مرغ های مولد، باعث بهبود فعالیت تولید مثلی آنها خواهد شد.

در این روش، جهت تنظیم خوراک مصرفی مرغ های بومی تخمگذار  مصرف خوراک برای دوره پیک تولید ( ۳۴-۲۹ هفتگی) ۱۳۰ گرم و بعد از پیک تولید و ادامه روند نزولی تولید تخم مرغ، میزان خوراک مصرفی هم به تدریج کاهش پیدا می کند.

راه کارهای تغذیه ای برای کاهش اثرات استرس گرمایی

در ادامه مقاله تنظیم خوراک مصرفی مرغ های بومی تخمگذار  یکی از خصوصیات خوب مرغ های بومی سازگاری با شرایط نامناسب محیطی و مقاوم بودن آنها است. اما باید توجه داشت که پرورش نیمچه و یا مرغ بومی با تراکم بالادر واحد سطح ( تنظیم خوراک مصرفی مرغ های بومی تخمگذار  )به دلیل کامل شدن رشد پرها و تکمیلپوشش بدنی، باعتث می شود پرنده نسبت به گرما حساس شود. افزایش ناگهانی دما و حتی نوسانات دمایی در طول شب و روز باعث ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی گستردهای در بدن می شود که منجر به بروز استرس گرمایی در پرنده می شود. استرس ناشی از گرما همانند یک شوک هیپوفیز مغز را متاثر و باعث آزاد شدن هورمون آدرنو کورتیکو تروپین(ACTH) شده که این هورمون بر روی بخش قشری غده فوق کلیوی اثر گذاشته و باعث افزایش ترشح هورمون های کاته کولامینی در خون شده که این هورمون ها با تاثیر بر روی اندام های مختلف بدن باعث تنظیم کاهش خوراک مصرفی مرغ های بومی تخمگذار  تخلیه ذخایر بدنی پرنده که باعث کاهش وزن و افت تولید تخم مرغ، کاهش باروری مرغ ها و همچنین باعث کاهش مقاومت پرنده و در نتیجه در برابر عوامل بیماری زا ضعیف می گردند. برای مقابله و کاهش اثرات نامطلوب استرس گرمایی، علاوه بر راهکارهای پرورشی نظیر کاهش تراکم مرغ ها در واحد سطح، افزایش تهویه و فعال نمودن خنک کننده ها، میتوان با راه کارهای تغذیه ای اثرات نامطلوب آن را به حداقل رسانید. مهمترین راه کارهای تغذیه ای برای کاهش استرسی گرمایی در پرورش نیمچه ها و مرغ های بومی به موارد زیر می توان اشاره نمود.

* مرغ فاقد غدد عرقی است و مهمترین راه دفع حرارت عمل لهله زدن است که همین عمل له له زدن باعث می شود که مرغ فرصت و تمایل کمتری به مصرف خوراک نشان می دهد. لذا اولین راهکار تشویق پرنده به مصرف خوراک در ساعات خنک روز (صبح و عصر) است زیرا در این ساعات از روز، پرنده لهله نزده و فرصت بیشتری برای مصرف خوراک دارد از طرفی بیشترین نیاز غذایی بخصوص در مرغ های تخم گذار در هنگام صبح ( تامین انرژی و پروتئین مورد نیاز برای تشکیل تخم مرغ روز بعد ) و عصر ( تامین کلسیم لازم برای تشکیل پوسته تخم مرغ ) از اهمیت زیادی برخوردار است.

* افزایش چربی جیره به عنوان جایگزینی بخشی از منابع کربوهیدراتی نظیر ذرت، گندم و یا جو یکی از راهکار های مهم تغذیه ای در هنگام استرس گرمایی محسوب میگردد. هنگام هضم و جذب منابع کربوهیدراتی گرمای زیادی در بدن حاصل می شود که اثر استرس گرمایی را تشدید می کند در حالی که روغن های گیاهی در هنگام هضم و جذب گرمای کمتری در بدن تولید می گردد. علاوه بر این استفاده از روغن های گیاهی خوش خوراکی جیره را بهبود میبخشد.

* کاهش فیبر جیره یکی دیگر از راهکارهای موثر برای کاهش حرارت تولیدی بدن می باشد. لذا استفاده از منابع خوراکی با فیبر بالا نظیر سبوس و یا کلزا در هنگام استرس گرمایی بهتر است محدود شود.

* در هنگام کاهش مصرف خوراک، برای اطمینان از تامین اسیدهای آمینه مورد نیاز پرنده، به جای افزایش سطح پروتئین جیره، بهتر است که میزان استفاده از اسیدهای آمینه نظیر متیونین و لیزین جیره را افزایش داد.

*  تغییر جیره توصیه می شود که به تدریج و قبل از بروز استرسی گرمایی صورت گیرد. تغییر ناگهانی جیره در موقع استرسی گرمایی، میتواند اثرات استرسی را تشدید کند. در صورت ورود ناگهانی موج گرما، بجای تغیر جیره بهتر است، در ساعات اوج گرما میزان شدت نور سالن کاسته شده و برخلاف تصور در این ساعات از تشویق پرنده به مصرف خوراک اجتناب کرد و آب خنک بیشتری در دسترس پرنده ها قرار داد که همین امر در آرامش گله و کاهش ترشح هورمون های کاته کولامینی ( تشدید کننده اثرات استرس ) توسط غده فوق کلیوی موثر است. در نقطه مقابل استرس گرمایی، اثر سرما بر پرندگان در فصول سرد سال را داریم. مرغ های بومی به دلیل پوشش کامل پر، مقاومت خوبی نسبت به سرما دارند اما کاهش دمای سالن باعث کاهش میزان بعضی از ویتامین ها و مواد معدنی پرنده شده و همچنین میزان جذب بعضی از ویتامین ها نظیر E ،A و C کاهش مییابد. لذا در هنگام کاهش دما افزودن مکمل های ویتامینی میتواند مفید واقع گردد.